Základná škola s materskou školou Lokca 71

 

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lokca 71
  Lokca 71
  029 51 Lokca
  IČO: 037813099
  DIČ: 2021678450
  Základná škola: IBAN SK90 5600 0000 0040 4080 4001
  Školská jedáleň: IBAN SK90 5600 0000 0040 4080 1003
 • 043/ 55 245 10, 0901 725 223 riaditeľka školy
  043/ 55 912 05 zástupkyňa riaditeľky školy
  043/ 55 245 11 učtáreň
  0948/ 550 126 ŠJ
  043/ 55 912 28 zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Mapa

Štvrtok 28. 8. 2014
Počet návštev: 2636677

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 28.8.2014)
Mário Gavroň (IV.A)
Kristína Kovácsová (VIII.A)
Mgr.Zdena Brňáková
Zajtra (Piatok 29.8.2014)
Lenka Medenciová (VIII.B)
Nikola Gemeľová (VII.A)
Nikola Nožinová (VII.B)

Fotogaléria

Vitajte na stránkach našej školy

Ďakujeme, že si nájdete čas a prezriete si našu stránku! :)

Novinky

 • Ľudské práva očami detí

  V školskom roku 2013/14 sa naša škola zúčastnila viacerých literárnych súťaží. Lenka Hnojčíková a Katarína Jančigová sa zapojili do súťaže Ľudské práva očami detí. Za ich práce ZŠ dostala čestné uznanie za zapojenie do 2. ročníka tejto súťaže. (Pripravila Mgr. G. Krivulčíková)

 • Školský rok 2014/15

  Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať. (J. A.Komenský)

  Po dvojmesačnej "prestávke", milí žiaci, opäť zasadnete do školských lavíc. Začína sa totiž desaťmesačná cesta za poznaním a povinnosťami. Vážení pedagogickí i nepedagogickí pracovníci, milí žiaci, rodičia, do nového školského roku všetkým prajeme zdravie, silu prekonávať problémy, vzájomnú úctu a lásku. Školský rok 2014/15 sa začína 2. septembra 2014 (v utorok) o 8:00 slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole. O 9:00 na hornej chodbe v ZŠ Lokca spoločne otvoríme nový školský rok. Nakoniec žiaci dostanu nové informácie vo svojich triedach. 

 • 20. 8. 2014

  Do galérie Renovácia jedálne a knižnice boli pridané fotografie.

 • 25. 7. 2014

  Prázdninové dni využívame na renováciu školskej jedálne a vytvorenie miestnosti pre školskú knižnicu. V spolupráci s Obecným úradom Lokca a našich zamestnancov sa nám to určite podarí na 100%! Ďakujeme :) Do galérie Renovácia jedálne a knižnice boli pridané fotografie.

 • O Z N A M VEDÚCEJ ŠJ

  Žiadame rodičov, ktorí ani po viacerých upozorneniach neuhradili poplatky za stravu svojich detí, aby tak urobili čo najskôr !!!  V školskom roku 2014/2015 bude strava stravníkovi vydaná až na základe pripísania stravného na účet alebo preukázaním dokladu o zaplatení. Ďakujeme. 

 • :::OZNAM:::

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Lokca 71 oznamuje žiakom z Ťapešova a Vasiľova, že termín potvrdzovania žiadaniek na vydanie dopravnej karty, alebo predĺženie jej platnosti bude v čase od 8.00 - 12.00 hod. v kancelárii zástupkyne RŠ v dňoch 30.07. - 31.07.2014 a 25.08 - 28.08.2014

 • Desať mesiacov ubehlo ako voda. Je tu čas zaslúženého oddychu! Príjemné prežitie prázdnin a dovoleniek vám želá vedenie školy. Do galérie Ukončenie šk. roka 2013/2014 boli pridané fotografie.

 • Odmenení žiaci v školskom roku 2013/2014

  Vedenie Základenej školy s materskou školou Lokca 71 vyslovuje poďakovanie Rodičovskému združeniu pri Základnej škole s materskou školou Lokca 71 za možnosť zakúpenia knižných odmien na konci školského roka 2013/2014 pre týchto odmenených žiakov: 1.A Rastislav Adamica, Andrej Bakaľa, Šimon Bugan, Samuel Dvoršťák, Matúš Florek, Viliam Jadroň, Milan Klokočík, Michal Kramarčík, Dávid Matušák, Ján Olašák, Filip Ovšák, Rebeka Papáková, Ema Sihelská, Daniel Slovík, Tabitha Somorová, Terézia Srnčíková, Monika Škuntová, Patrik Taraba. 1.B Magdaléna Banasová, Lucia Benianová, Adam Fedor, Ján Fedor, Adam Graňák, Samuel Jadroň, Vanesa Jadroňová, Marek Kramarčík, Michaela Kyrczová, Ivana Medenciová, Nina Miškovčíková, Matúš Petro, Tobias Pišiak, Kevin Roštiak, Adam Sitárik, David Stolárik, Maroš Valčičák, Patrik Vraštiak. 2.A Ema Bakaľová, Peter Dlábik, René Farský, Katarína Chudiaková, Michal Jašš, Matej Kramarčík, Sabína Kubolková, Jozef Smolár, Karin Smolárová, Adela Sochová. 2.B Juliana Fejová, Simeon Jadroň, Tímea Kramarčíková, Miloš Maslan, Ema Mária Naništová, Adriana Slovíková, Matúš Subjak, Aneta Tomaštíková, Rebeka Žuffová. 3.A Karolína Kováčová, Marián Kurek, Matúš Lipničan, Jozefína Naništová, Adriána Ptáčinová, Viktória Smolárová, Peter Verníček. 4.A Alexandra Papánová, Alžbeta Ovšáková, Aneta Čajková, Dávid Žofaj, Elena Turbeková, Laura Maslanová, Radoslav Madleňák, Róbert Krasničan, Soňa Kyrczová. 4.B Adriána Bačová, Anna Dudášiková, Jana Huráková, Alexandra Juríčková, Ľuboš Kukla, Diana Kuklová, Tobias Kurek, Marcela Mišudíková, Peter Naništa, Ema Rončáková, Michal Socha, Michala Štefaničiaková, Tímea Zábelová, Júlia Zákopčanová. 5.A Petronela Holubová, Natália Baláková, Katarína Kramarčíková, Ema Maťugová, Veronika Nátšinová, Eliška Povalová, Dávid Snovák, Annamária Vajdiarová. 5.B Andrea Fendeková, Boris Voška, Lukáš Gemeľa, Adriána Gemeľová, Martin Klokočík, Jakub Kotúľ, Patrik Majcher, Iveta Kramarčíková, Katarína Maťugová. 6.ATamara Janckulíková, Gabriela Kramarčíková, Katarína Vajdiarová, Eva Vošková, Paulína Zemenčíková. 6.B Lenka Bombjaková, Daniel Dudášik, Rebeka Kotúľová, Šimon Meško. 7.A Denisa Dendisová, Katarína Jančigová, Samuel Rabčan. 7.B Júlia Baláková, Ivana Kušnieriková, Martin Maslan. 8.A Ivana Bohucká, Anna Kramarčíková, Jana Lokajová, Adriána Rončáková, Margita Vajdiarová. 8.B Miriam Gemeľová, Ivana Klokočíková, Patrícia Olešová, Klaudia Vrábová. 9.A Monika Babinská, Simona Hnojčíková, Peter Kramarčík, Ema Maslanová, Barbora Rabčanová. 9.B Adrián Hvoľka, Beáta Papanová, Frederika Sihelská, Beáta Sochová. Odmeneným žiakom blahoželáme a všetkým žiakom prajeme veľa úspechov v novom školskom roku 2014/2015. 

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014

  Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014 začneme svätou omšou o 8.00 hod. v miestnom kostole. Po omši sa všetci žiaci základnej školy (aj žiaci 1.A, 1.B, 2.A, 2.B) zhromaždia na strednej chodbe v budove ZŠ, kde sa im prihovorí zástupkyňa riaditeľky školy a odmení najusilovnejších žiakov peknou knihou za prospech, správanie, dochádzku a reprezentáciu školy v rôznych vedomostných, športových a literárnych súťažiach. Po vyhodnotení sa žiaci presunú do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdajú vysvedčenia a zhodnotia ich celoročnú prácu. Odchod autobusu do Vasiľova je o 9.40 hod. a do Ťapešova o 9.50 hod. 

 • Zdá sa nám, že tých deväť rokov preletelo ako voda. Ale roky sa zastaviť nedajú ani sa nedajú vrátiť späť. Vrátiť sa k nim možno len v pekných spomienkach. Je čas rozlúčiť sa, je čas vyletieť z hniezda a zamávať na rozlúčku. Môžeme vám sľúbiť, že sa v našej škole môžete kedykoľvek zastaviť a podeliť sa s nami o svoje zážitky a úspechy. DOVIDENIA ! Do galérie Večierok deviatakov boli pridané fotografie.