Základná škola s materskou školou Lokca 71

 

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lokca 71
  Lokca 71
  029 51 Lokca
  IČO: 037813099
  DIČ: 2021678450
  Základná škola: IBAN SK90 5600 0000 0040 4080 4001
  Školská jedáleň: IBAN SK41 5600 0000 0040 4080 1003
 • 043/ 55 245 10, 0901 725 223 riaditeľka školy
  043/ 55 912 05 zástupkyňa riaditeľky školy
  043/ 55 245 11 učtáreň
  0948/ 550 126 ŠJ
  043/ 55 912 28 zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Mapa

Streda 7. 10. 2015
Počet návštev: 3168063

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 7.10.2015)
Michaela Michalčíková (motýliky)
Eliška Povalová (VII.A)
Zajtra (Štvrtok 8.10.2015)
Katarína Vajdiarová (VIII.A)

Fotogaléria

Vitajte na stránke našej školy

 

Ďakujeme, že si nájdete čas a prezriete si našu stránku! :)

Novinky

 • ZBER PAPIERA : 12. 10. - 27. 10.

  1 tona papiera zo starého papiera v porovnaní s výrobou z celulózy (primárnej suroviny) spotrebuje len 1/2 vody, znižuje znečistenie ovzdušia o 74 – 75 %, znečistenie vody o 35 % a zachráni 17 stromov!

  Aj tohto školského roku sa naša škola zapája do zberu papiera. Papier sa zbiera od 12. 10. do 27. 10. ráno od 7:00 do 8:00 a poobede do 14:30 hod. u pánov školníkov. Víťazné triedy na 1. stupni a na 2. stupni budú odmenené! 

 • Október - Mesiac úcty k starším

  21. októbra o 11:30 hod. v KD v Lokci naši najmladší žiaci svojím programom potešia svojich starkých a odovzdajú im krásny pozdrav:   Ľúbime vás celým srdcom, radi vás máme,
  šťastný život, veľa zdravia, to vám želáme.
  Nech je krásna celá jeseň vášho života,
  z očí vašich nech vždy žiari láska, dobrota.                                                                                                                                
   Tešíme sa na spoločne strávené chvíle :)

 • Oznam pre rodičov piatakov - "PILOTNÉ TESTOVANIE 5-2015" - 9. októbra

  Vážení rodičia,

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) požiadal našu školu o spoluprácu pri pilotnom overovaní testovacích nástrojov pre žiakov 5. ročníka ZŠ z predmetov matematika a slovenský jazyk. Administrácia pilotných testov sa uskutočňuje na vybraných školách v rámci celého Slovenska. Na základe výsledkov pilotných testov sa potom zostavujú testy pre hlavné testovanie. Výsledky z pilotných testovaní sa nezverejňujú a na základné školy sa nezasielajú.

 • Pripravujeme: výchovný koncert

  9. októbra - výchovný koncert: 1. stupeň: PRVÁ POMOC - Program určený pre prvý stupeň základných škôl. Deti sa dozvedia a naučia základy prvej pomoci. Od zavolania na telefonickú linku 155 (aj to prečo volať práve 155), nahlásenia správnych a dôležitých údajov (ktoré sú to a prečo sú také dôležité), cez priebeh telefonátu, až po záchranu ľudského života a príchod zdravotníckeho personálu. Prednáška je doplnená o pesničky s videoprojekciou. 2. stupeň: AKO ZACHRÁNIŤ... - Program určený žiakom druhého stupňa základných škôl. Vedeli by vaši žiaci podať prvú pomoc? Ak áno, to nás teší a ak nie, nevadí, pretože v tomto programe sa dozvedia všetko, čo je naozaj dôležité pri podávaní prvej pomoci. Vysvetlíme, ako postupovať - od zavolania na tiesňovú linku prvej pomoci, cez inštrukcie, až k záchrane ľudského života. Výklad dopĺňajú pesničky s videoprojekciou. Bližšie informácie na stránke: http://www.skolazivota.sk/

 • ZBER TETRAPAKOV - opäť začína!

  Milí žiaci, v tomto školskom roku opäť zbierame tetrapaky! Preberá ich pán učiteľ Kolena každý piatok ráno od 7:30 - 8:00. Žiaci, ktorí nazbierajú najviac tetrapakov, budú na konci školského roka odmenení.

 • Plavecký výcvik: 12. 10. - 16. 10.

  Plavecký výcvik bude prebiehať v termíne: od 12. októbra do 16. októbra 2015 v Dolnom Kubíne v čase  od 8:30 do 10:30. Zraz žiakov bude o 7:15 pred ZŠ Lokca. Návrat je plánovaný na 12:00. Je potrebné, aby zákonný zástupca žiaka zabezpečil: desiatu, čaj, vhodné oblečenie, plavky, uterák, hygienické potreby, (dlhovlasým) gumičku do vlasov a kartičku poistenca. Nie je vhodné, aby si deti nosili na plaváreň hodinky, šperky, mobil a iné cennosti. Rodičia podpisom informovaného súhlasu potvrdia účasť žiaka na plaveckom výcviku. V prípade, že sa žiak nezúčastní plaveckého výcviku, bude mu zabezpečené náhradné vyučovanie.

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu na Slanej vode v Oravskej Polhore

  Vyhodnotenie jednotlivcovStaršie žiačky – Cezpoľný beh - Júlia Baláková 8. miesto. Vyhodnotenie družstiev – Staršie žiačky – 6. miesto ( J. Baláková, D. Dendisová, N. Slovíková). Štartovalo 41 súťažiacich z 15 škôl. Dievčatám srdečne blahoželáme!

 • BURZA STREDNÝCH ŠKÔL - 7. 10. 2015

  Milí žiaci, chcete pomôcť s výberom tej správnej strednej školy? A Vy, rodičia, zaujímate sa o možnosti uplatnenia Vašich detí na strednej škole? A čo Vy, milí učitelia, chcete Vašim žiakom sprostredkovať čo najviac informácií o stredných školách z blízkych okresov i ďalších regiónov? 
  Príďte na BURZU STREDNÝCH ŠKÔL, ktorá sa uskutoční dňa 7. októbra 2015 na Hviezdoslavovom námestí v Námestove v čase od 14:00 do 17:00 hod. Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na Vašu účasť :)

 • Do galérie Staň sa železničiarom boli pridané fotografie.

 • "DOMESTOS PRE ŠKOLY"

  Po vlaňajšom úspešnom zapojení našej školy do súťaže "DOMESTOS PRE ŠKOLY" sme sa opäť zapojili do 2. ročníka. Prosíme všetkých rodičov a priateľov našej školy, aby nám pomohli s hlasovaním za aktivity, ktoré plníme na stránke http://www.domestospreskoly.sk/jak_hlasovat_pro_skoly a zároveň zbierali a nahrávali účtenky z produktov DOMESTOS, prípadne ich poslali po žiakoch do školy, kde ich nahráme my.                                                                                                                      Ď A K U J E M E ! Dúfame, že spoločnými silami tento rok vyhráme 1. miesto = rekonštrukcia WC v hodnote 8 000 €.