Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 71/3
  029 51 Lokca
  IČO: 37813099
  DIČ: 2021678450

  Základná škola:
  Výdavkový účet: IBAN SK90 5600 0000 0040 4080 4001

  Školská jedáleň:
  IBAN SK41 5600 0000 0040 4080 1003

  Školné MŠ, ŠKD:
  Príjmový účet: IBAN SK23 5600 0000 0040 4080 2006
 • 0903 017 969, 043/ 55 245 10 riaditeľ školy
  043/ 55 912 05 zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ
  043/ 55 245 11 učtáreň
  0948 550 126 vedúca školskej jedálne
  0907 705 223 zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
 • Vážení rodičia,

  dovoľte, aby sme Vás informovali o Vašich povinnostiach, ktoré je potrebné rešpektovať. Nájdete tu aj informácie o tom, ako postupovať, ak bolo Vaše dieťa choré alebo chýbalo 3 a viac dní.

  Tu je zoznam povinností zákonných zástupcov žiakov:

  • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rú
 • V stredu nás privítalo krásne slnečné počasie a naplánované turistické pochody nám vyšli na 1*. Do galérie Účelové cvičenie 2. stupňa boli pridané fotografie.

 • V stredu 16. 9. 2020 sa pre žiakov 2. stupňa uskutoční účelové cvičenie.

  Téma: Ochrana človeka a prírody

  Cieľ: Turistický pochod - preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané v oblasti pohybu a pobytu človeka v prírode a jej ochrany, ochrana zvierat a rastlín, správanie sa na cestách a v prírode, pochod terénom, preverenie fyzickej zdatnosti, odhad vzdialenosti, určovanie svetových strán, výchova k bezpečnému správaniu .

  Oblečenie žiakov výstroj: športová (turistická) obuv, teplákové (šuštiakové) oblečenie, tričká, plecniak s občerstvením s dôrazom na zabezpečenie pitného režimu.

 • Na základe pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne prechádza naša základná škola od 14. 9. 2020 do 20. 9. 2020 do ORANŽOVEJ FÁZY z dôvodu PODOZRENIA na výskyt COVID-19 u jedného zo žiakov 6.A. Žiaci 6.A a 6.B nebudú navštevovať školu od 14. 9. do 20. 9. 2020. Žiaci zvyšných tried budú naďalej chodiť do školy a mať riadne vyučovanie. Do ŠKD (družiny) nebudú od 14. 9. do 20. 9. chodiť žiaci 5. a 6. ročníka. Situácia v materskej škole sa nijako nemení a jej prevádzka pokračuje v rovnakom režime.

 • Pri vstupe do budovy školy prebieha ranný filter – meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk, všetci vstupujúci musia mať na tvári rúško. Do galérie Ranný filter boli pridané fotografie.

 • Oznam pre rodičov - pokyny riaditeľa školy

  Oznam je dlhý, je potrebné si ho rozkliknúť.

  Zákonný zástupca žiaka

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, t.j. nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní. Ak žiak prichádza do školy sám (bez sprievodu zákonného zástupcu alebo iného člena rodiny), zákonný zástupca ho doma poučí o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických o
 • Na základe nariadenia ministerstva školstva bude telocvičňa pre verejnosť uzavretá v termíne 1. 9. – 20. 9. 2020. Prevádzka telocvične sa pre verejnosť obnoví 21. 9. 2020, pokiaľ ministerstvo školstva nerozhodne inak. Za pochopenie ďakujeme.

 • Príchod do MŠ

  • Do MŠ môžu nastúpiť len tie deti, ktoré neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata čuchu a chuti, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).
  • Deti budú prichádzať do MŠ medzi 6:30 a 8:00.
  • Pri vstupe do budovy bude každému dieťaťu zmeraná telesná teplota.
  • Do priestorov šatne budú vstupovať maximálne štyri osoby (dve deti a dve sprevádzajúce osoby). Pred vstupom do budovy si každý dezinfikuje ruky. Deti si p
 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Letné prázdniny sú pomaly za nami a školy opäť otvárajú svoje brány. (Všetci veríme, že ich tak skoro nezatvoria...) V tomto ozname sa dozviete, ako bude prebiehať prvý deň školského vyučovania a aké pokyny je nutné dodržať, aby sa Vaše dieťa mohlo zúčastniť na vyučovaní. Oznam je dlhý a dôležitý a je potrebné zobraziť si ho celý.

  • Prvý deň školského vyučovania je 2. september 2020 (streda).
  • Podľa pokynov ministerstva školstva školy neorganizujú hromadné slávno
 • Vážení rodičia,

  od 1. 9. 2020 budete mať možnosť vidieť všetky informácie o uhradených platbách (preplatkoch a nedoplatkoch) cez aplikáciu Edupage. Aby všetko fungovalo bez problémov, je potrebné dodržať tieto pokyny:

  1. prvé platby za stravu, školné MŠ (materskú školu), ŠKD (školský klub detí – družinu) zasielajte až v mesiaci SEPTEMBER so správnym variabilným symbolom,
  2. každému žiakovi/dieťaťu bude pridelený nový jedinečný variabilný symbol. Tento variabilný symbol budete používať pri všet
 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Lokca oznamuje rodičom detí v materskej škole, že rodičovské združenie sa uskutoční dňa 27. 08. 2020 (t.j. štvrtok) o 15.00 hod. v jedálni materskej školy.

 • Vážení rodičia a žiaci,

  ak potrebujete nejaké potvrdenia o návšteve školy alebo si potrebujete vybaviť akékoľvek administratívne záležitosti, oznamujeme Vám, že zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ bude v škole od pondelka 24. 8. 2020 v čase od 8:00 do 15:00 hod.

  Všetkým prajeme príjemný zvyšok prázdnin a dovolenky. :-)

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/2020 - 30. júna 2020:

  • zahájime o 8.00 hod. svätou omšou v miestnom kostole (povinné rúška)
  • o 8.45 hod. sa presunieme v prípade pekného počasia na školské ihrisko, v prípade zlého počasia do telocvične ZŠ (povinné rúška), kde pán riaditeľ vyhodnotí výsledky žiakov v šk. roku 2019/2020
  • po slávnostnom vyhodnotení sa žiaci rozídu do tried, kde im triedni učitelia rozdajú vysvedčenia
  • desiata v ŠJ nebude, obed sa vydáva od 10.00 hod.
  • školský autobus odchádza


Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Počet návštev: 5662661

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 71/3
  029 51 Lokca
  IČO: 37813099
  DIČ: 2021678450

  Základná škola:
  Výdavkový účet: IBAN SK90 5600 0000 0040 4080 4001

  Školská jedáleň:
  IBAN SK41 5600 0000 0040 4080 1003

  Školné MŠ, ŠKD:
  Príjmový účet: IBAN SK23 5600 0000 0040 4080 2006
 • 0903 017 969, 043/ 55 245 10 riaditeľ školy
  043/ 55 912 05 zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ
  043/ 55 245 11 učtáreň
  0948 550 126 vedúca školskej jedálne
  0907 705 223 zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

Novinky

Právne informácie